Om oss, samt hur vi jobbar

Följ oss på YouTube, Facebook eller Instagram!

Sigges i Rya är en mindre gård i Rya by strax söder om Lindesberg i Bergslagen. Sedan 2011 driver Johan och Pernilla gården med hjälp av sina fyra barn. Från konventionell spannmålsodling har marken sedan 2018 lagts om till permanenta gräsvallar, med betande nötdjur (ca 40), får (ca 40), skogsgrisar (3) och värphöns (några hundra). Idag levereras ekologiskt nötkött och lammkött, certifierat genom Hushållningssällskapet, samt grönbetesägg från höns som bor i mobila hönshus ute på åkrarna. All produktion säljs direkt till privatpersoner, och utlämning sker via äggboden i Rya, REKO-Bergslagen samt REKO-Örebro.

Marken ligger i direkt anslutning till gården i Rya by, huvudsakligen skog och åkermark, gamla beteshagar och våtmark i en lätt kuperad terräng. Allt grönfoder produceras här på gården av oss själva, utan användning av konstgödning eller kemikalier. Vi jobbar istället utifrån ett kretsloppstänk, att gödseln från djuren sprids över åkrarna så gräset växer tillräckligt väl för våra behov.

Fokus ligger på att bygga livskraft i jorden, och att djuren ska må bra och växa i naturlig takt, leva så som de var skapta till.  En av de viktigaste sätten för att uppnå detta är intensivt och kort bete med lång återhämtning däremellan.  Därför flyttar vi alla djurgrupper varannan dag i snitt. Mindre hagar och täta flyttar gör att växtligheten aldrig överbetas, men det mesta äts upp eller trampas ned. Dessa täta flyttar speglar hur djur levde innan de domesticerades - stora grupper djur som dagligen rör sej i grupp över markerna. Det korta men intensiva betet, trampet, urinet och gödseln sätter fart på jordens mikroorganismer och växternas fotosyntes. 

Vi lever efter visionen att verksamheten ska vara "regenerativ", dvs självförnyande på näringsämnen genom att maximera fotosyntesen - naturens egen motor - via djur som gödslar, betar och trampar liv i marken. Många ny-gamla metoder används, speciellt att odla fleråriga grödor, gynna stor mångfald, undvika plöjning, samt ha jorden beväxt året om. Vi jobbar mycket medvetet för ett livskraftigt och hållbart ekosystem, att öka mullhalten i jorden, samt öka den biologiska mångfalden med hjälp av metoder som vitaliserar ekosystemet. Läs mer om förhållningssättet här: https://www.regenerativtsverige.se/grundprinciper

Nötdjur: Vi föder upp kvigor och stutar till från kalv till fullvuxna djur. Våra åtta egna kor får kalvar, och ytterligare kalvar köps in från en ekologisk mjölkgård. Djuren lever utomhus på enbart gräsbete tills ca tre års ålder. Detta gör att djuren växer långsamt och får en annan muskulsammansättning än stalluppfödda djur. Lägg därtill hängmörning i ca två veckor, så får man ett maximalt smakrikt och naturligt näringsmättat kött. Djuren en korsning mellan svensk mjölkras (kon) och Hereford (tjuren), en köttras. Tjurkalvarna kastreras vid födseln – och kallas då stutar – vilket ger en lugn och fin personlighet. Varje individ är snäll och ganska blyg. Vi som umgås dagligen kan vistas tryggt tillsammans med djuren och vi behöver aldrig bråka.

Fårbesättningen med ca 20 tackor + lamm är av blandras med övervägande andel Gotlandsfår. Fåren får nya beten med ett par dagars mellanrum, och under vintern bor de i den luftiga ligghallen. Lamningen sker på våren strax innan betessläpp. Slakt av årslamm sker på hösten.

Hönsen lever också ett fritt liv utomhus på åkrarna mellan maj-november (vi kallar dem Grönbeteshöns) De bor i ett mobilt hönshus och rör sej inom en mobil hage omgärdad av elnät. Hagen och huset flyttas varannan dag för att garantera fräscha blad, insekter och maskar. Dessutom sprids gödseln jämt över markerna. Man kan se att djuren mår gott!

Vi tror på småskaligt och närproducerat med fokus på miljö, kvalitet och djurens välmående. Med ett regenerativt, holistiskt förhållningssätt kan vi vitalisera fotosyntesen, mikrolivet, kolinlagringen, mullhalten och jordens hälsa. Vi tror att allt detta mynnar ut i hållbar, näringsrik, god och hälsosam mat! Förhoppningen är att varje kund är så nöjd att man vill komma tillbaka till oss igen!

 Vår odling och djuruppfödningen är ekologisk, med certifikat från EU-ekologisk kontrollorgan.