På gång

Under 2023 händer en del:

 • Kalvning under jan-feb av våra egna kor, samt att vi köper in några fler kalvar under året
 • Lammning under maj-juni, ca 30 nya lamm
 • 350 nya höns anlände i maj
 • 3 Linderödsgrisar anlände i september
 • Öppet hus "En förmiddag hos bonden" . (Mer info senare)
 • Ett nytt äggpackeri ska byggas
 • Ett nytt kylrum och frysar monteras
 • Färdigställande av en ny gödselbrunn
 • Samt normala sysslor såsom djurskötsel, gräskördar, stängsling, underhåll, reparationer, mm 


Under 2022 hände bland annat:   (se även vår facebooksida för bilder och löpande uppdateringar)

 • 9st dräktiga får anlände i Januari. Vi fick 18 lamm under våren. Tacklammen behålls, och bagglammen blev lammköttslådor som såldes under hösten.
 • I snitt fanns ca 25 nötdjur på gården, varav 7 kvigor som betäcktes av en Herefordtjur. 
 • Granbarkborreskadade granar sågades till reglar och brädor, att användas till nya djurstallet.
 • Nya djurstallet färdigställdes. Basen för djurens vintervistelse och kalvningar/lammningar.
 • 300m2 solceller installerades på nya djurstallet, med en produktion på ca 40000kwh.
 • ca 2,5km rovdjursstängsel färdigställdes.

Under 2021 hände mycket! 

 • Den nya verksamheten med Grönbetesägg kom igång under maj med 300 grönbetshöns som bor i en nybyggd äggmobil ute på åkrarna. 
 • Äggboden öppnades på gården, den har självbetjäning och är öppen dagligen 8 till 8 (när gula ägg-cykeln står ute vid vägen)
 • Webshopen får en ansikstlyft:  ryagardsprodukter.se
 • Vi säljer ägg och nötkött via REKO Bergslagen, Ullersätter och Örebro
 • 2,5km rovdjursstängsel sätts upp, främst för att kunna hålla får på markerna med minimerad risk för vargangrepp. Materialkostnaden för stängslet stöttas delvis av bidrag ur Europeiska jordbruksfonden för lantbruksutveckling.  
 • Ett nytt djurstall påbörjas, en sk ligghall med ströbädd där djuren kan vistas i dåligt väder om de vill. Stallbygget görs av oss själva, med eget timmer, begagnad inredning och återvunna fundament. Bygget möjliggörs också via ett stöd från Europeiska jordbruksfonden.