Djuren på gården

Kor

Det finns ca 30 ekologiska, gräsbetande nötdjur på gården, huvudsakligen stutar (kastrerade tjurar), samt dikor och kalvar. Djuren har en fri tillvaro, de går ute i hagar året om och har tillgång till en ligghall under vintersäsongen. Kor är mycket anpassningsbara, och eftersom de lever utomhus så vänjer de sej vid kallt såväl som varmt klimat, regn och snö såväl som värme och torka. De går sällan in även när vädret är tufft.

Födan består uteslutande av gräs och örter, samt löv och sly från skogsbetena. All mat odlas på gården utan besprutning. Odlingen är ekologisk och regenerativ, dvs självskapande på näringsämnen via fotosyntesen och mikrolivet i jorden. Djuren (och bondens planering) är nyckeln till detta, med frekvent rotation av beteshagar, en stor mångfald av arter, samt pollinatörer och naturligt förekommande vilda djur (ex. sork, fåglar, möss) som alla ingår i ekosystemet. 

Slakten sker kring två-tre års ålder då djuren är färdigvuxna, vilket är senare än kraftfoderuppfödda djur som stått inomhus. Frigående gräsuppfödda nötdjur ger ett smakrikt och naturligt mört kött. Vi hängmörar köttet i ca två veckor efter slakt, vilket minskar vattenhalten och fördjupar smaken ännu mer. Kött från djur som betat gräs, sly och andra växter har en bättre fettsammansättning och innehåller mer antioxidanter, Omega 3 och vitaminer än kött från djur som mest ätit spannmål eller annat kraftfoder.

Höns

Några hundra grönbeteshöns finns på gården, huvudsakligen Bovan (en produktionsras) men även lantras såsom Hedemorahöns och blandraser. Ett par tuppar håller koll, och nykläckta kycklingar hittar sin plats i flocken snabbt.  

Grönbeteshönsen hålls inom en hage ute på åkrarna, och de sover och värper i en hönsmobil. Hagen och hönsmobilen flyttas varannan dag för att de alltid ska ha färskt gräs i överflöd. På så sätt får de varje dag en ny markyta med fräscha insekter, maskar, gräs och komockor. Den biologiska mångfalden gynnas ordentligt och naturens eget kretslopp börjar fungera utan konstgödning eller bearbetning av jorden. 

Hästar

3-4 hästar bor på gården och betar i hagar nära gårdcentrum. Hästarna rids och travas dagligen av hängivna grannar som idogt jobbar med hästarna med framgång.  

Får    

Förutom mysfaktorn :) så bidrar fåren till målet att bygga hållbara och hälsosamma marker och grödor. Flera djurslag och täta flyttar mellan olika hagar leder till en mångfald i fauna och mikroliv, vilket gynnar växtligheten. Fåren får också beta i ungskog, vilket minskar behovet av manuell slyröjning samt att marken omsätts av tramp och gödsel.  Våra får är av blandras, största delen Gotlandsfår, och lite finull. Vi säljer lammkött på hösten, samt ull och lammskinn.